N34 Kunstroute

  • Locatie Vogelpoel

    Obscura Reverse van Ronald van der Meijs
  • Locatie Koebroeken

    Transition van Gabriël Lester
  • Locatie Westerveld

    'Situated' van Maze de Boer

Contact

De kunstroute N34 is een initiatief van:

Provincie Drenthe

Centrum voor Beeldende Kunst Drenthe

Stichting Kunst en Openbare Ruimte

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de provincie Drenthe, telefoon 0592-365555 of post@drenthe.nl