N34 Kunstroute

  • Locatie Vogelpoel

    Obscura Reverse van Ronald van der Meijs
  • Locatie Koebroeken

    Transition van Gabriël Lester
  • Locatie Westerveld

    'Situated' van Maze de Boer

N34 - de provinciale weg

De provincie Drenthe voert tussen 2008 tot eind 2016 een groot aantal reconstructies uit aan de N34 tussen De Punt en de grens met de provincie Overijssel. De wegaanpassingen hebben als doel de veiligheid van de weg en de bereikbaarheid van de daaromheen liggende dorpen te verbeteren.

De Provincie legt in samenwerking met Rijkswaterstaat en gemeentes onder andere fiets- en voetgangerstunnels aan, ongelijkvloerse kruisingen, OV-knooppunten en -haltes en een verkeersplein bij Gieten. Een groot deel van deze werkzaamheden is inmiddels voltooid, zoals de aanleg van de OV-knooppunten in Gieten en Borger en van het totaal vernieuwde verkeersplein van Gieten. De komende jaren staan nog een paar belangrijke projecten gepland: een nieuwe aansluiting bij Exloo, bij ’t Klooster bij Coevorden en een reconstructie van de aansluiting Emmen Zuid op de N391.

De reconstructie van de gehele N34 was aanleiding voor de uitvoering van een kunstproject. Dit project bestaat uit verschillende uitingen. Zo is er een serie kunstzinnige magazines verschenen (2009- 2011) en is er een reizende tentoonstelling gehouden (2009- 2011) in plaatsen gelegen langs de weg. De hoofdmoot van het kunstproject is de realisering van een kunstroute die bestaat uit drie kunstwerken op de verzorgingsplaatsen langs de N34, een videokunstwerk en markering van de route in de vorm van een serie herkenbare objecten op verschillende plekken.