N34 Kunstroute

  • Locatie Vogelpoel

    Obscura Reverse van Ronald van der Meijs
  • Locatie Koebroeken

    Transition van Gabriël Lester
  • Locatie Westerveld

    'Situated' van Maze de Boer

Kunstroute N34

De uitvoering van een groot aantal reconstructies aan het Drentse deel van de N34 was aanleiding voor het ontwikkelen van een kunstroute langs deze weg. Een werkgroep vanuit de provincie Drenthe, Centrum Beeldende Kunst Drenthe en Stichting Kunst Openbare Ruimte heeft dit idee vorm gegeven. Uitgangspunt was het landschap waar de N34 doorheen leidt. Verschillende kunstenaars zijn gevraagd ontwerpen te maken waarin het landschap en de cultuur rond de N34 een rol spelen.

De verandering van productie- naar consumptielandschap waarin recreatie, toerisme en mobiliteit steeds belangrijker worden en de geschiedenis van de Hondsrug en het omringende veenkoloniale gebied zijn de onderwerpen die naar voren kwamen tijdens de onderzoeksfase van het kunstproject. Deze onderwerpen zijn uitgebreid belicht in drie magazines. Geïnspireerd door deze onderwerpen hebben drie kunstenaars elk een sculpturaal of architectonisch werk vervaardigd voor een van de drie aan de N34 gelegen verzorgingsplaatsen. De kunstwerken brengen samenhang aan met het omringende landschap. Passanten op de N34 kunnen hun blik op het landschap laten leiden vanuit het perspectief van de kunstenaar.

Ronald van der Meijs ontwierp Obscura Reverse dat gerealiseerd is op verzorgingsplaats Vogelpoel bij Dalen. Het werk Transition van Gabriel Lester is geplaatst op verzorgingsplaats Koebroeken bij Eext. Maze de Boer maakte het werk Situated, dat geplaatst is op de verzorgingsplaats Westerveld bij Emmen/Erm. Op de verzorgingsplaats Haverlanden bij Eext is een videokunstwerk van Heather en Ivan Mosison te zien via een QR-code op de informatiepaal.  

Daarnaast heeft vormgeefster Ineke Hans een markering van de kunstroute ontworpen, in de vorm van objecten die naar de omgeving verwijzen of dienen als zitplek. Deze zijn geplaatst op de verschillende carpool- en verzorgingsplekken.