N34 Kunstroute

  • Locatie Vogelpoel

    Obscura Reverse van Ronald van der Meijs
  • Locatie Koebroeken

    Transition van Gabriël Lester
  • Locatie Westerveld

    'Situated' van Maze de Boer

Locatie Vogelpoel,‘Obscura Reverse’

Ronald van der Meijs

Obscura Reverse, 2012

12 x 4,2 x 3,6 meter; beton, eiken hout, turf, epoxy, glas, plantenresten

Het kunstwerk van Ronald van der Meijs met de titel 'Obscura Reverse' staat in het teken van veranderingen in het Drentse landschap. De titel van het werk verwijst naar een camera obscura: een donkere kamer waarin het licht dat door een klein gaatje in de muur naar binnenvalt, een afbeelding van de buitenwereld maakt op de overliggende wand. Het kunstwerk, dat in zijn vorm zowel aan een balgcamera als aan boerenarchitectuur herinnert, brengt de ontstaansgeschiedenis van het landschap in beeld.

Zo'n 13.000 jaar geleden begon in Drenthe de vorming van veen. Veen ontstaat in een drassige omgeving waar plantenresten niet helemaal verteren, doordat er in het grondwater geen lucht bij komt. In de loop van de tijd stapelen de lagen zich op en wordt de massa zo zwaar dat er onderin een vaste substantie ontstaat. Dit langzame proces staat in groot contrast met de eigentijdse drukte op de weg. De kap van het kunstwerk, bedekt met turf in epoxyhars, biedt schaduw en beschutting. Het grote venster, waarin de vorm van veenmos is verwerkt, biedt een bezinnelijke blik op de wereld van vandaag met de bodem als een eeuwenoud archief onder je voeten.

www.ronaldvandermeijs.nl

n34-obscura_reversa_april_2013.jpg

April 2012: De fundatie is gelegd voor het kunstwerk ‘Obscura Reverse’ van Ronald van der Meijs op de verzorgingsplek Vogelpoel aan de N34.

or_n34_web_fundatie.jpg

 

Januari 2012 : voorbereidingen bouw kunstwerk  ‘Obscura Reverse’ van Ronald van der Meijs voor verzorgingsplaats Vogelpoel aan de N34.

 

or_jan_2012_n34_web.jpg