N34 Kunstroute

  • Locatie Vogelpoel

    Obscura Reverse van Ronald van der Meijs
  • Locatie Koebroeken

    Transition van Gabriël Lester
  • Locatie Westerveld

    'Situated' van Maze de Boer

Locatie Westerveld, 'Situated'

Maze de Boer

Situated, 2014

In de regio rond Emmen nemen toerisme en recreatie een steeds grotere plaats in naast landbouw, bosbouw, zandafgraving en de veenwinning van weleer. Het werk ‘Situated’ bestaat uit betonnen elementen die in sterk vereenvoudigde vormen herinneren aan een kermis, maar zonder drukte, zonder licht, geluid, geuren of kleuren. Een rustplek langs de weg is voor kinderen vooral een mogelijkheid om even hun energie kwijt te kunnen.

De N34 is een moderne weg door een eeuwenoud landschap. De hunebedden - mysterieuze overblijfselen uit de prehistorie - vormen vandaag de dag een geliefd klimobject. De kermisattracties van Maze de Boer, even massief en vervreemdend als de hunebedden, nodigen kinderen uit om kind te zijn en ouderen om zich even kind te voelen. Maar ze zetten je ook aan het denken over de betekenis van de huidige tijd en cultuur in het licht van de geschiedenis en over hoe hier in de toekomst op zal worden teruggekeken. Zal men kunnen begrijpen hoe ons leven eruit zag.

www.mazedeboer.nl

n34-situated_mei_2014.jpg