N34 Kunstroute

  • Locatie Vogelpoel

    Obscura Reverse van Ronald van der Meijs
  • Locatie Koebroeken

    Transition van Gabriël Lester
  • Locatie Westerveld

    'Situated' van Maze de Boer

Twee scenario's voor de toekomst

1 De N34 wordt een monument De Hondsrug is een landschap dat het verdient te worden gekoesterd. Als landschappelijke eenheid is de Hondsrug niet sterk ervaarbaar echter. Daarom slaan alle partijen rondom de N34 de handen ineen en sluiten zij een 'N34-convenant'. De belangrijkste bepaling daarin is dat de Hondsrug en de N34 de belangrijkste dragers zijn bij ruimtelijke inpassing en dat alle andere ruimtelijke ontwikkelingen zich daarnaar moeten plooien. Dit betekent ook dat de weg nieuwe verbanden legt tussen gemeentes, provincies en belangenorganisaties, waardoor de politieke versplintering en de bureaucratie vermindert. De weg biedt weerstand tegen de voortschrijdende verrommeling en fragmentatie. Dit scenario stelt hoge eisen aan de individuele partijen omdat ze een deel van hun eigen ontwikkelingsvrijheid opgeven ten faveure van het algemeen belang.

2 De N34 wordt een themapark De N34 vormt de belangrijkste ontsluiting tot en wordt daardoor zelf onderdeel van het vrijetijdslandschap. De weg is behalve een verbinding ook zelf een toeristische plek geworden. Het beoefenen van bermtoerisme door passanten wordt aangemoedigd. Parkeerhavens zijn uitgerust met voorzieningen als kiosks, speeltuinen, autobioscopen, motels en spottersplatforms. De N34 heeft de aankleding van een Las Vegas Strip en wordt in de markt gezet als de opvolger van Route 66. De weg krijgt zelfs een eigen dorp: Nieuw-N34. De lokale economie bloeit als nooit tevoren en de individuele dorpen floreren. Het is vooral de markt die bepaalt waar de potenties liggen. De diversiteit en de veelkleurigheid van de verschillende dorpen en de voorbij komende toeristen zijn bepalend voor het uiterlijk van de N34.

Tekst: bureau ZUS - Rotterdam