N34 Kunstroute

Verzorgingsplaatsen als locaties voor kunst

Het aan geologie en cultuurhistorie rijke Drentse landschap rond de N34 laat een verschuiving zien van productie- naar consumptie-landschap en zal wellicht in de toekomst een co-productielandschap worden. Kunstwerken op drie verzorgingsplaatsen aan de N34 moeten die transformatie zichtbaar maken.

Het gaat daarbij om:
Verzorgingsplaats Westerveld, nabij Erm, heeft een dubbele uitvoegstrook en royale bosschages. Op het terrein staat een onbemande benzinepomp. Westerveld grenst direct aan het bos. Deze plek wordt bij uitstek geschikt geacht voor een kunstwerk over Drenthe als toeristische bestemming. Het kunstwerk kan daarbij als een themaparkje worden opgevat.  
Verzorgingsplaats Koebroeken, ter hoogte van Eext. Een rustige plek, die door bosschages wordt afgeschermd van de N34. Aan de andere zijde grenst het terrein aan akkerland en een bomenlaan. De plek is goed verbindbaar met de aardkundige en cultuurhistorische bijzonderheden uit het gebied.

Verzorgingsplaats Vogelpoel, tussen Dalen en de kruising van de N34 met de A37. Deze rustplaats, een relatief kleine, open en vanaf de weg goed zichtbare locatie, ligt in een landschap dat vooral een akkerbouwfunctie heeft. Hier wordt een kunstwerk gerealiseerd dat verwijst naar de historische ontwikkeling van de akkerbouw maar dat tevens inspeelt op de recreatieve en consumptieve rol die het landschap in de toekomst mogelijk zal gaan krijgen.