N34 Kunstroute

Schetsopdrachten voor de Vogelpoel

In de opdrachtformulering voor de verzorgingsplaats Vogelpoel werd een relatie gezocht met het omliggende agrarische landschap. Drie kunstenaars, in wiens werk een affiniteit met deze thematiek werd vermoed, werden uitgenodigd om een ontwerp te maken. 


Sjef Meijman is gefascineerd door biologische processen, die een voorwaarde zijn van ons bestaan vanuit een heimelijk verlangen, aldus Meijman, samen te vallen met planten en dieren. Zijn goed onderbouwde ontwerp behelst een sculptuur die zeer direct naar een voedselpiramide, geënt op de omgeving verwijst als naar culturele fabels als de Bremer stadsmuzikanten.

www.sjefmeijman.nl

sjefmeijman_schets.jpg

voedselpiramide - sjef meijman

Arjen Boerstra neemt herinnering en identiteit als uitgangspunten voor zijn werk, dat appelleert aan (jongens)avontuur. Zijn werk, dat onder meer installaties, video en fotografie omvat, is sterk performatief van karakter. Een van de alter ego's die hij daarbij aanneemt is de artiest Arjan Broersma, wiens romantische visie tot Boerstra's voorstel heeft geleid: een kolossale schildersezel met een geïdealiseerd of geïroniseerd Drents landschapschilderij.

www.arjenboerstra.nl

Arjan Broersma - Kunstschilder Painter from arjen boerstra.

 

Ronald van der Meijs gaat in zijn werk in op de wijze waarop de mens zich door middel van techniek tot zijn omgeving verhoudt, zowel ongenaakbare high tech als bijvoorbeeld meer aardse, rurale bouwwijzen. Zijn voorstel voor Vogelpoel is een architectonische constructie, die op welhaast meditatieve wijze de vorming van veen inzichtelijk maakt. Na lang beraad heeft de commissie die het N34 project begeleid voor zijn voorstel gekozen.

www.ronaldvandermeijs.nl

ronaldvdmeijs.jpg

Ronald van der Meijs - Obscura Reversa